Jídelna

Školní jídelna zabezpečuje školní stravování všech žáků a zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti organizace poskytuje stravovací služby i pro veřejnost.

Zaměstnanci:

Vedoucí: 
Jana Venzarová   sj@zsplanice.cz  
telefon: 732 834 818
Kuchařky:  
Hana Ryvolová    
  Lada Hrachovcová
   
Pracovnice provozu:
Ivana Ouředníková
   
 

WWW STRAVA - odhlašování stravy

Aktualizováno každých 14 dnů
Na stravu za zvýhodněnou cenu (tj. pouze za cenu potravin) mají žáci i zaměstnanci nárok při splnění podmínek § 119 zákona č. 561/2004 Sb. a § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění.
Pravidla pro platby, odhlašování stravy
Časy výdeje. Co dělat při zapomonenutí či ztrátě čipu.