VÝDEJ OBĚDŮ

Žáci a zaměstnanci: od 11 25 do 12 45 hod (ve středu do 13 30 hod)

Cizí strávníci: od 10 45 do 11 20 hod a od 12 45 do 13 10 hod (odebírají stravu v jídelně v době nepřítomnosti žáků).

Doba pro konzumaci oběda žákem není vymezena.
Strávník má možnost oznámit kuchařce u výdejní linky velikost přílohy a může si přílohu přidat dle svého přání.

   Výdej obědů u výdejního pultu v jídelně je kontrolován elektronickým výdejním systémem a každý strávník proto musí mít identifikační čip. Každý čip je zaevidován v systému v kanceláři vedoucí školní jídelny. Čip je strávníkovi pronajat proti vratné záloze ve výši 150,- Kč. Při ukončení stravování se vrací záloha v plné výši, pokud je čip neporušený, v opačném případě se vrací poměrná část dle míry poškození (prakticky vždy se jedná o odečtení všech nákladů vynaložených na přepouzdření čipu). Za poškození se považuje i pouhé pokreslení, poškrábání, případně polepení samolepkami.

Čip slouží po celou dobu docházky do jídelny.

   Ztrátu čipu je třeba okamžitě ohlásit v kanceláři školní jídelny, aby bylo možné ztracený čip v systému zablokovat. Strávník v tomto případě neztrácí nárok na zakoupenou stravu, musí si však zakoupit čip nový. Pokud je ztracený čip nalezen (nepoškozený a funkční), lze strávníkovi vrátit nově zaplacenou zálohu.

   V případě zapomenutí čipu musí strávník před výdejem stravy požádat v kanceláři školní jídelny o náhradní jednorázovou stravenku, výdej stravy zaeviduje obsluha systému ručně a strava bude vydána.
V kanceláři vedoucí školní jídelny lze také kdykoli nahlédnout do databáze stravování a ověřit si docházku a odběr stravy v jídelně.