Rod Lucemburků, 2. - 3. 11. 2022 - přednáška

Rod Lucemburků

 

Ve dnech 2. - 3. listopadu 2022 navštívil naši školu filmař, badatel a popularizátor historie, pan Libor Marek.

Čtvrťákům, páťkům a posléze sedmákům přiblížil rod Lucemburků od legendárních začátků až po jeho labutí píseň v 15. století. Nejvíce zaujaly ukázky zbroje, makety chladných zbraní, ale i tehdejších mincí, typářů a pečetí. Veškeré kostýmy jsme mohli osobně vyzkoušet a potěžkat, to se nám moc líbilo!

Pane Marku, už teď se těšíme na Vaši další návštěvu!

zapsal: Mgr. Dušan Kučera

Podívejte se také do Fotogalerie!