Velké přestávky na školní zahradě

Dopolední velká přestávka  mezi 2. a 3. vyučovací hodinou se prodloužila z 15 na 20 minut.

Díky této změně mohou za příznivého počasí naši žáci trávit velkou přestávku na školní zahradě.

Mám radost, že je ze strany dětí o využívání školní zahrady velký zájem.

Mgr. Petr Kordík, ředitel školy