Střípky z historie školy

Vznik školy v Plánici nelze dnes přesně datovat, stará školní budova dodnes stojí poblíž kostela. První historicky doložitelný kantor se jmenoval Václav Prokop Stehlík, a školu (vlastně spíš jednu velkou třídu) vedl v druhé polovině 18. století.

Už v roce 1840 je škola zmiňována jako trojtřídní, od roku 1873 coby čtyřtřídní. Pět tříd pak měla od roku 1886.

Prvním známým řídícím učitelem (rozuměj = ředitelem) tehdejší obecné školy byl v roce 1870 jmenován pan Bedřich Hartmann. Později tuto funkci vykonával pan Josef Piťha, od roku 1899 pak pan František Rubeš.

Při otevření nové školní budovy v září 1905 zůstal pan Rubeš řídícím učitelem na obecné škole, do čela nově vzniklé prestižní chlapecké školy měšťanské byl postaven pan Augustin Schirmer. V době svého vzniku to byla na tehdejším klatovském okrese jedna z prvních měšťanských škol mimo samotné Klatovy. (Jen zarmoutí, že do nově postavené budovy, která ostatně slouží jako svatostánek vzdělání dosud, nebyla z úsporných důvodů zavedena voda a toto pochybení bylo napraveno až o mnoho let později.) Stejně tak se v rámci šetření nevybudovala tělocvična.

Děvčata se v měšťanské škole mohla v omezeném počtu učit od roku 1912, plně pak od roku 1924.

Velmi významnou roli hrála škola v Plánici zejména ve dvacátých a třicátých letech 20. století, kdy v jejím čele stál ředitel pan Václav Kahuda - tento energický muž z ní učinil opravdové centrum společenského dění. Byly pořádány slavnosti stromkové, každoročně připomínán slavný rodák František Křižík, konány školní tělocvičné akademie…

Zdejší učitelé se pak velmi aktivně angažovali v plánických sdruženích, kroužcích a korporacím.

Za německé okupace byli za schvalování atentátu na R. Heydricha popraveni pan učitel Bureš, jeho manželka a paní učitelka Nováková.

Po osvobození byl do roku 1948 ředitelem školy pan Alois Lippert, ale únorový nástup KSČ se mu příliš nezamlouval a komunisté jej brzy donutili z funkce odejít. Až do přelomového roku 1989 pak škola fungovala v intencích vládnoucí strany. To ovšem neznamená, že by se neudělalo mnoho dobrého - i dál zde učili obětaví a zapálení učitelé, poctivě pracovaly kuchařky, uklízečky, školníci a další a další, dál školu navštěvovaly stovky a tisíce dětí.

Rok 1989 přinesl i do školství svěží vítr změn, zmizel těsnící politický krunýř, na druhou stranu je současné dění příliš poplatné měnícím se vládním garniturám a uskupením.

Mgr. Dušan Kučera

Kniha o historii plánické školy