Nepřítomnost ve škole, uvolňování žáků z vyučování

Nemůže - li se žák účastnit vyučování (nemoc, atd.), oznámí jeho zákonný zástupce škole příčinu nepřítomnosti do dvou dnů.

Po ukončení nepřítomnosti je žák povinen omluvit svou nepřítomnost třídnímu učiteli písemnou omluvenkou podepsanou zákonným zástupcem žáka.

Žáci mohou být během vyučování uvolněni, vyzvednou - li si je rodiče (zák. zástupce) osobně ze školy. Ve výjimečném případě (nemohou-li si dítě osobně vyzvednout) požádají o uvolnění písemně (viz "Vzor žádosti o uvolnění").

Žáci 1. stupně mohou být během vyučování uvolněni, pouze vyzvednou - li si je rodiče osobně ze školy.

Na jednu vyučovací hodinu uvolňuje vyučující, na celý den třídní učitel a na více dnů ředitel školy.

 

Vzor žádosti o krátkodobé uvolnění ZDE

Vzor žádosti o dlouhodobé uvolnění ZDE