CENY STRAVNÉHO (platné od 1. září 2022)

   Na stravu za zvýhodněnou cenu (tj. pouze za cenu potravin) mají žáci i zaměstnanci nárok při splnění podmínek § 119 zákona č. 561/2004 Sb. a § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění.

   Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. se žáci již nedělí do kategorií podle tříd, ale podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Do věkových skupin jsou zařazováni na dobu školního roku.

      Děti MŠ (3 - 6 let)

 

 

 

 

   Žáci ZŠ:

 

přesnídávka včetně nápoje

10,00 Kč

 

 

 

7 - 10 let

35,00 Kč

oběd včetně nápoje

28,00 Kč

 

 

 

11 - 14 let

37,00 Kč

odpolední svačina včetně nápoje

9,00 Kč

 

 

 

15 - 18 let

39,00 Kč

celkem

47,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Děti MŠ 7 let:

 

 

 

 

 

 

přesnídávka včetně nápoje

10,00 Kč

 

 

 

 

 

oběd včetně nápoje

35,00 Kč

 

 

 

 

 

odpolední svačina včetně nápoje

9,00 Kč

 

 

 

Cizí strávníci:

67,00 Kč

celkem

54,00 Kč