CENY STRAVNÉHO (platné od 1. února 2023)

   Na stravu za zvýhodněnou cenu (tj. pouze za cenu potravin) mají žáci i zaměstnanci nárok při splnění podmínek § 119 zákona č. 561/2004 Sb. a § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění.

   Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. se žáci již nedělí do kategorií podle tříd, ale podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Do věkových skupin jsou zařazováni na dobu školního roku.

 

Obědy od 1. 2. 2023

Děti MŠ (3 - 6 let)

BYLO

NOVĚ ceny

od 1. 2. 2023

zvýšení o

 

přesnídávka včetně nápoje

10,00 Kč

12,00 Kč

2,00 Kč

 

oběd včetně nápoje

28,00 Kč

33,-Kč

5,00 Kč

 

odpolední svačina včetně nápoje

9,00 Kč

11,00 Kč

2,00 Kč

 

celkem

47,00 Kč

56,- Kč


 

 
 

Děti MŠ 7 let:
 

přesnídávka včetně nápoje

10,00 Kč

12,00 Kč

2,00 Kč

 

oběd včetně nápoje

35,00 Kč

40,00 Kč

5,00 Kč

 

odpolední svačina včetně nápoje

9,00 Kč

11,00 Kč

2,00 Kč

 

celkem

54,00 Kč

63,- Kč


 

Žáci ZŠ:
 

7 - 10 let

35,00 Kč

40,00 Kč

5,00 Kč

 

11 - 14 let

37,00 Kč

42,00 Kč

5,00 Kč

 

15 - 18 let

39,00 Kč

44,00 Kč

5,00 Kč

 

 

Cizí strávníci:

67,00 Kč

75,00 Kč

8,00 Kč