Radioaktivita, 16. 5. 2024

Radioaktivita, přednáška

 16. května se v učebně fyziky uskutečnila přednáška o radioaktivitě. Z výzkumného centra RICE Západočeské univerzity v Plzni přijel za deváťáky vědecký pracovník, Ing. Pavel Turjanica, Ph.D.

Společně si pak zopakovali princip jaderné elektrárny i jaderné bomby, vysvětlili si důsledky zneužití jaderné energie. Dále měřili pohyb jednotlivých druhů záření kolem nás, seznámili se s výsledky dlouhodobých měření ZČU v Plzni a Dobřanech - zde mohli žáci vidět, jak vypadá vědecká práce. V průběhu pokusu pak měřili průchod jednotlivých složek záření přes překážky.

Fotografie z přednáška najdete ve Fotogalerii