Návštěva SOU Sušice, 10. 11. 2024

Den otevřených dveří na Středním odborném učilišti v Sušici

Dne 10. 11. 2023  žáci  8. a 9. ročníku navštívili areál SOU v Sušici. Mohli si prohlédnout celý moderní areál a také se seznámit s obory, které lze na této škole studovat. 

Praktické ukázky činností a prezentace možností uplatnění na trhu práce jsou dobrým způsobem, jak se žáci mohou orientovat při výběru povolání.

 

Fotografie z akce najdete ve Fotogalerii