Akademie řemesel Klatovy, 8. 11. 2023

Akademie řemesel 2023

Volba povolání patří mezi důležitá rozhodnutí v životě každého žáka, který končí povinnou školní docházku. 

Proto se žáci 9. ročníku 8. Listopadu vypravili na tradiční akci v MKS v Klatovech, kde střední školy z okresu, ale i mimo něj představili své studijní obory.  Akademie řemesel, jak je akce nazvaná, umožnila našim deváťákům, aby se seznámili s obsahem studia na jednotlivých školách a také s praktickými ukázkami.

 

Fotografie z akce najdete ve Fotogalerii