Naše škola je zapojena do projektu OP JAK

Naše škola je zapojena do projektu Operační program Jan Ámos Komenský :