Večer s písní a divadlem, 30.5.2023

Večer s písní a divadlem

V úterý 30. 5. 2023 se uskutečnil ve Spolkovém domě v Plánici od 18 hod Večer s písní a divadlem, na kterém se představili žáci Základní školy v Plánici a ZUŠ v Klatovech.

Vystoupil pěvecký sbor mladších žáků 1. stupně, pěvecký sbor starších děvčat a divadelní soubor žáků 5. a 4. třídy s operkou Budulínek. Všichni účinkující sklidili velký potlesk a byli oceněni sladkou odměnou.

O hudební a dramatickou přípravu se postarala Mgr. Miroslava Hošťálková, celým programem provázela Mgr. Anna Helmová.

 

 Podívejte se také do Fotogalerie !