Setkání s hasiči, Hasík, 12. 5. 2023

Hasík - setkání s hasiči

V pátek 12. května 2023 proběhla beseda s klatovskými hasiči - Hasík. Druhá třída měla besedu 2. a 3. hodinu, 6. třída pak 4. a 5. hodinu.

Žáci se seznámili s náročnou prací hasičů, vybavením a technikou. Dozvěděli se také, jak hasiče přibolat, zopakovali si známá telefonní čísla.

Zhlédli video s hořícím adventním věncem a při této příležitosti byla připomenuta důležitost prevence.

Na závěr si všichni vysvětlili význam přísloví: "Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán."

 

Podívejte se také do Fotogalerie !