Umisťování ptačích budek, 3. 4. 2023

Věšení budek

Dne 3. dubna se žáci 6. ročníku vydali věšet budky na plánickou Hůrku.

S panem hajným Jiřím Bešťákem jsme se setkali za kostelem. Krátce nám pověděl o významu drobných pěvců a přivezl budky, které právě šesťáci pomáhali vyrábět v rámci pracovních činností, a potřebné nářadí. Vysvětlil nám, jak budky věšet, pomohl s první a vše ostatní už byla naše práce.

Teď se teprve ukázalo, kdo už v ruce držel vrtačku. Někomu šla práce od ruky, jiní se svými pokusy zavrtat vrut neuspěli, někteří se ani nepokusili. Práce se našla pro každého: přenášet budky, držet žebřík, vybrat místo…

Všichni jsme byli rádi, že pro změnu jednou nemusíme sedět v lavicích a můžeme si vyzkoušet něco praktického. Sýkorky se nám odmění sběrem škodlivého hmyzu a zpěvem.

Teď už zbývá jen informovat zdejší ptactvo o volných bytových jednotkách...

Za 6. třídu

Markéta Turjanicová, třídní učitelka

 

 Podívejte se také do Fotogalerie!