Týden zdraví, 14. 3. 2023

                Týden zdraví

Žáci naší školy se dne 14. 3. 2023 zúčastnili školní akce na Střední zdravotnické škole v Klatovech, kde je tradičně pořádán „Týden zdraví“.

                V rámci něj studenti SZŠ připravují pro žáky základních škol programy zaměřené např. na zásady první pomoci či na jiné otázky ochrany zdraví a preventivní péče. Naši osmáci a deváťáci se tak kromě praktických ukázek první pomoci dozvěděli něco o závislostech a prevenci onemocnění rakovinou.  Pro všechny bylo jistě příjemné, že o těchto tématech s nimi mluvili téměř jejich vrstevníci. Všichni velmi pozorně naslouchali a hlavně se také aktivně do programu zapojovali.

                 I v dalších letech bychom s tímto typem akce chtěli pokračovat, neboť je pro děti rozhodně velkým přínosem.

Mgr. Jitka Dufková

Podívejte se také do Fotogalerie!