Složení Školské rady

Zástupci učitelů:

1) RENATA PELEŠKOVÁ

2) KVĚTA KŘÍŽOVÁ

 

Zástupci rodičů:

1) MARTINA HOLÁ

2) EVA HAVLÍKOVÁ

3) VÁCLAV BABŮREK

 

Zástupci zřizovatele:

1) KATEŘINA KUBIČKOVÁ

2) KAMIL MASTNÝ

3) ROMANA TIKALOVÁ