Plýtvání jídlem, 16.4.2024


POTRAVINY – ŠETŘI, NEPLÝTVEJ

V úterý 16.4. 2024 k nám do školy přijeli lektoři z programu Recyklohraní, aby si s žáky popovídali o  tom, jak lidé zacházejí s jídlem. Postupně navštívili všechny třídy druhého stupně. A nezůstalo jen u mluvení. Děti pracovaly na několika aktivitách, při kterých přemýšlely, jak samy nakládají s potravinami, co by mohly vylepšit a jak se jednou budou chovat hospodárně ve svém budoucím povolání.

I šetřením potravinami může každý z nás přispět k zlepšení životního prostředí. Je to jedna z mála věcí, které můžeme dát k svátku naší Zemi. Ten všichni oslavíme už v pondělí 22. 4. 2024

 

Fotky z akce najdete ve Fotogalerii